Perustuu Guido Bartolaccin artikkeliin “ 20 Ways World Class B2B SaaS Companies Grow ”,  jonka voit lukea täältä.

Jokainen SaaS-yritys kohtaa haasteita kasvaessaan. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti on vaikea ennakoida, millä tavoin yritystoimintaa kannattaa kehittää. Auttaaksemme sinua tässä olemme tunnistaneet kaksikymmentä tärkeintä keinoa, joilla menestyneimmät SaaS-yritykset kasvattavat toimintaansa.

1. Luo positiivinen yrityskulttuuri

Tärkeintä ei ole tajunnanräjäyttävien pikkujoulujen järjestäminen vaan se, millaisia näkemyksiä ja arvoja herätät työntekijöissäsi. Molemminpuolisella kunnioituksella muodostetaan vahvoja ja aikaansaavia tiimejä. Työntekijä on tuotteliaampi tuntiessaan, että häntä tuetaan ja arvostetaan, eikä todennäköisesti hyppää kelkasta vaikeankaan paikan koittaessa.

2. Kannusta innovatiivisuuteen

Näkökulmalla on keskeinen rooli siinä, miten lähestymme uusia haasteita. Rohkaisemalla työntekijöitäsi ajattelemaan vaikeuksia esteiden sijaan mahdollisuuksina innovointiin ja yhteistyöhön, vaalit sisukkuutta ja kekseliäisyyttä, sekä edistät tiimityöskentelyä.

3. Palkkaa oikeat ihmiset

Älykkyys ja pätevyys ovat tärkeitä ominaisuuksia, mutta todellinen voimavara tiimille tarvitsee muutakin kuin teknistä ymmärrystä. ” Oikealla ” ihmisellä on korkeatasoisen osaamisen lisäksi sellainen luonne, jonka avulla hän menestyy vahvasti yhteistyöhön perustuvalla, teknologiajohtoisella ja asiakasta lähellä olevalla alalla.

›› Työkalut: JazzHr

4. Loistava backend-tekniikka

Järjestelmäsi pitää olla on skaalautuva, turvallinen ja helposti integroitavissa muihin alustoihin, siinä on kustomoitava käyttäjäliittymä, ja se kykenee suorittamaan automatisoituja testejä sekä muita vastaavia toimintoja. Hienoimmatkaan ideat eivät toimi, jos sinulla ei ole kapasiteettia toteuttaa niitä.

5. Tuotteen nopea iterointi

Julkaise pieniä muutoksia reaaliajassa, sillä tämä edesauttaa kasvua kertomalla markkinointi- ja kaupantekomenetelmien kehittymisestä. Kiinnitä huomiota siihen, miten asiakkaat kiinnostuvat tuotteestasi ja käyttävät sitä – ja vastaa nopeasti ongelmiin. Näin löydät yrityksen ja erehdyksen kautta nopeasti eri lopputuloksiin johtavat muuttujat. (Growth Driven Design, GDD)

6. Ajattele strategisesti

Suunnittele sekä pitkän että lyhyen aikavälin strategiat tavoitteiden saavuttamiseen. Edellisessä GDD-esimerkissä lyhyen aikavälin strategia sisältäisi nopeasti toteutettavan pienen muutoksen. Pitkän aikavälin strategia taas edellyttäisi lukuisten pienten muutosten tuottaman datan antamaa palautetta, jonka pohjalta voi suunnitella tulevaisuuden toimintaa laajassa mittakaavassa.

›› Työkalut: Lato

7. Keskity asiakaskokemukseen

Vallalla ovat ostajan markkinat: kuluttajilla on aiempaa enemmän tietoa ja vaihtoehtoja, ja suurimmalla osalla on jo käsitys siitä, mitä he haluavat ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä. Asiakaskokemus on myyjän mahdollisuus loistaa ja erottua muista. Asiakaskeskeisessä lähestymistavassa markkinointiin sekä yritykset että kuluttajat voittavat.

8. Tasapainota sivujesi ulkoasu ja toimivuus

Paras verkkosivujen ulkoasu ei ole ainoastaan yksinkertainen ja kaunis, vaan se perustuu käytettävyyteen: miten haluat vierailijoiden toimivan sivuillasi? Jos ulkoasu hankaloittaa sivujen käyttämistä, vierailijat eivät muutu liideiksi.

9. Ymmärrä markkinoita

Erilaiset ostajat kaipaavat erilaisia ratkaisuja. Tietäessäsi tarkkaan kenelle myyt tuotettasi, pystyt vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja muuttamaan enemmän liidejä asiakkaiksi. Omien markkinoidesi koon tunteminen auttaa laatimaan tarkempia ennustuksia ja ennakoimaan erilaisten markkinointikampanjoiden tuottoasteen.

›› Työkalut: Causalytics, Instapage

10. Hinnoittele ja arvota oikein

Kaiken arvoa ei lyhyellä aikavälillä voi mitata rahassa, mutta pitkällä aikavälillä nämäkin panostukset voivat muuttua euroiksi. “ Freemium ” -malli, eli joidenkin asioiden antaminen ilmaiseksi tähtäimenä kasvattaa myyntiä, on SaaS-alalla oikein toteutettuna hyvä keino tuoda brändillesi positiivista huomiota, mikä parantaa kaupantekomahdollisuuksia tulevaisuudessa.

11. Vähemmän roskapostia

Sopeudu asiakkaittesi haluamaan tasoon yhteydenpitoa, ja ole aina tavoitettavissa eri kanavien kautta. Sähköpostikampanjat, jotka tarjoavat arvoa esim: e-kirjojen, webinaarien tai infograafien muodossa ovat loistava tapa pitää kommunikaatiolinjat auki lisäämättä roskapostia. Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat hyödyllinen keino saada palautetta toiminnastasi.

›› Työkalut: Callpage, Livechatinc

12. Kehitä lisäarvoa tarjoava sovellus

Lisäarvo viittaa mihin tahansa palveluun, jonka tarjoat myymäsi tuotteen rinnalla. Suurin osa SaaS-yrityksistä on verkkopohjaisia, joten mobiilisovelluksen kehittäminen olisi looginen tapa lisätä arvoa yrityksellesi ja vakuuttaa asiakkaita jäämään. Käytä alasi tietotaitoa tarjotaksesi asiakkaillesi jotain, mitä he eivät pystyisi tekemään omillaan.

13. Synkronoi tulot ja menot

Kun kyse on raha-asioista, mitä enemmän tiedät, sen paremmin pärjäät. Kun tiedät kuukausittaiset toistuvat tuottosi, asiakkaiden hankinnan ja myynnin kulut, keskimääräisen asiakaskohtaisen tuoton sekä asiakkuuden arvon, pystyt päättelemään, milloin uusi liidi on tavoittelemisen arvoinen.

14. Hahmota ostoprosessin kaikki tasot

Napataksesi eniten liidejä, sinulla pitää olla tehokas systeemi liikkuville vierailijoille kaikilla ostoprosessin tasoilla. Tuntemalla tasot pystyt päättelemään, missä kohtaa prosessia sijaitsee potentiaalinen asiakas ja minkälaiselle interaktiolle hän on vastaanottavaisin.

15. Tunne ennuste

Hyvin luodut ennusteet antavat käsityksen tulevaisuuden mahdollisista tuotoista ja menoista, sekä kohdemarkkinoidesi tulevista trendeistä. Niiden avulla voi päätellä, millaista kysyntää tuotteellesi voi odottaa, ja mihin toimenpiteisiin kannattaa keskittää energiaa. Näin voit luoda strategian, joka on asemoitu mahdollisimman hyvin tulevaisuuden markkinoille.

16. Anna lahjoja

Kuka ei pitäisi lahjan saamisesta? Ilmaisen lahjan antaminen potentiaaliselle asiakkaalle on loistava tapa osoittaa hyväntahtoisuutta ja liikuttaa heitä eteenpäin ostoprosessissa. Myös jo olemassa oleville asiakkaille voi antaa lahjoja lujittaaksesi sidettä yrityksen ja asiakkaan välillä.

17. Tuota laadukasta sisältöä

Juuri tällä hetkellä ponnistelen elääkseni kuten saarnaan – eli tarjoan sinulle arvokasta tietoa siitä, kuinka voit tarjota arvokasta sisältöä asiakkaillesi. Perusidea on tämä: laatusisältö ei vain lisää liikennettä nettisivuillasi, vaan se myös auttaa vahvistamaan asemaasi alasi ajatusjohtajana ja auktoriteettina.

›› Työkalut: Instapage

18. Tarjoa tuotteelle kokeilujaksoja

Kokeilujaksot ovat loistava tapa luoda liidejä SaaS-alalla – erityisesti, jos myyt teknologia- tai datatyökalua. Ei ole parempaa tapaa näyttää tuotteesi tarjoamia mahdollisuuksia, kuin antamalla ihmisten kokeilla sitä itse. Varmista vain, että kokeilusta jää positiivinen tunne, ja tarjoa ennen kokeilujaksoa apua tuotteen käyttöönotossa joko henkilökohtaisesti tai esim: opastusvideolla.

19. Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi on sisältömarkkinoinnin ydin, joten ota se osaksi sisältöstrategiasi jokaista vaihetta alusta asti. Tarkat asiasanat, inbound-linkit, selkeät otsikot sekä sivujen nopea toimiminen auttavat sisältöäsi nousemaan ylöspäin hakukonetuloksissa, ja tätä kautta kasvattamaan sivujesi kävijämäärää.

›› Työkalut: Serpstat, Causalytics

20. Viraalimarkkinointi (eli vanha kunnon puskaradio)

Ajattele niitä hetkiä, kun kuulit jostakin tuotteesta ystäväsi kertoessa positiivisesta kokemuksestaan. Kun suositus tulee henkilöltä johon luotat, kiinnostut todennäköisemmin tuotteesta – saatat jopa ostaa sen. SaaS-alalla viraalimarkkinoinnin yleisin muoto on kannustimia asettava ohjelma sekä sisäänrakennettu jakamistoiminto.

Apua ohjelmistojen valintaan, hankintaan ja käyttöönottoon

Autamme sinua valitsemaan ja ottamaan käyttöön yrityksellenne sopivimmat ohjelmistot

Ole hyvä, tässä sinulle 50 €

Saat 50 € -alennuksen 1- ohjelmistohankintaan rekisteröitymällä uuteen SaaS-tuotteiden verkkokauppaamme.

Alennus huomioidaan laskussa.