Tehokkaan CRM-järjestelmän avulla asiakkuudet kaikkine yksityiskohtineen pysyvät järjestyksessä asiakasmatkan alusta loppuun asti. Erilaiset yritykset tarvitsevat kuitenkin erilaisia ratkaisuja. Yhdessä uuden kumppanimme Bofor Oy:n kanssa varmistamme, että molempien asiakkaat saavat heille parhaiten sopivat keinot onnistuneeseen asiakkuudenhallintaan. 

Bofor on erikoistunut Microsoft-pohjaiseen asiakkuudenhallintaan, joka vastaa erityisesti suurten yritysten tarpeisiin. He eivät tarjoa pelkästään teknisiä toteutuksia, vaan keskittyvät ratkaisujen löytämisessä liiketoiminnan kokonaisuuden ymmärtämiseen sekä konkreettisten prosessien luomiseen, jotta asiakasdataa voidaan hyödyntää täydellä teholla. 

Älykäs asiakasdatan jalostaminen ja sen soveltaminen käytännön toiminnassa on kasvuhaluiselle yritykselle todellinen voimavara.  

Teemu Haataja, yksi Boforin neljästä perustajasta kertoo tarkemmin Boforin missiosta ja toiminnasta, sekä CRM-yhteistyöstä Ohjelmistoja.fi:n kanssa.

Bofor: konkreettisia toimia asiakasdatan hyödyn maksimoimiseksi 

Viime joulukuussa toimintansa aloittaneen Boforin pohjana on selkeä resepti: neljä asiakkuudenhallinnan huippuosaajaa yhdistivät tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa perustaakseen yrityksen, joka tarjoaa kaikenkattavia asiakkuudenhallinnan asiantuntijaratkaisuja. Jokainen tuo toimintaan erilaisen näkökulman – ja Boforin kasvaessa uudet osaajat tuovat mukanaan uutta asiantuntemusta.   

Tällä reseptillä Bofor toteuttaa laaja-alaisia prosesseja alusta loppuun yhdessä asiakkaidensa kanssa, jotta nämä saavat parempia tuloksia hyödyntämällä kaikkia asiakasdatan tuomia mahdollisuuksia. 

– Emme tarjoa konsultointia esittelemällä hienoja suunnitelmia, minkä jälkeen julistamme työmme tehdyksi ja kävelemme ovesta ulos kohti uusia PowerPoint-esityksiä. Me teemme konkreettista työtä paremman asiakkuudenhallinnan ja asiakasymmärryksen saavuttamiseksi – työtä, jolla saadaan aikaan tuloksia, Haataja painottaa.

Boforilla ei myöskään unohdeta yritysten arvokkainta voimavaraa: työntekijöiden tietoa ja taitoja. 

– Otamme ihmiset osaksi ratkaisujen luomista positiivisen tekemisen kautta. Tarkoituksemme on helpottaa myös heidän työntekoaan, joten tiivis yhteistyö on tärkeää. Yhdessä löydämme keinot esimerkiksi siihen, miten toimimme järkevämmin yhdessä, vähennämme manuaalisen työn määrää ja luomme yhteisiä prosesseja.

”Teknologia yksistään ei ole ratkaisu vaan työkalu, jota käytetään osana ratkaisua” 

Microsoft on Boforin teknologiapäämies ja kaikki neljä perustajajäsentä ovat pitkän linjan Microsoft-osaajia. Microsoft Dynamics on ihanteellinen CRM-ratkaisu erityisesti isoille yrityksille, jotka tarvitsevat räätälöityjä toimintoja sekä suurista asiakasmääristä kertyvän asiakasdatan älykästä hallintaa.

– Kaikki myös tuntevat Microsoftin tavalla tai toisella, joten sen käyttöön ottaminenkin sujuu yleensä jouhevasti yrityksen sisällä, Haataja toteaa.

Teknisen puolen lisäksi Bofor perehtyy yrityksen kokonaiskuvaan, muutoksen johtamiseen, tehokkaaseen kommunikointiin ja liiketoimintaprosesseihin. 

– Teknologia yksistään ei ole ratkaisu vaan työkalu, jota käytetään osana ratkaisua.

– CRM-järjestelmä on äärimmäisen tärkeä osa toimintaa ja myyntiä, mutta pelkkä ohjelmisto itsessään ei riitä. Ohjelmiston hyödyntäminen järkevällä tavalla edellyttää kokonaisuuden, kipukohtien ja tavoitteiden ymmärtämistä. 

Asiakasdatan hankkiminen on tärkeä askel – sen jalostaminen ympäröivällä tiedolla tuottavuuden kasvattamiseksi taas on oma taiteenlajinsa.  

– Asiakasdatan ymmärtämisen kautta suunnitellaan ja toteutetaan koko asiakasmatka alusta alkaen aina kohti kasvavia myyntilukuja.

Ohjelmistoja.fi osana Bofor-perhettä: tarjoamme tehokkaan Pipedrive CRM-ratkaisun pk-yrityksille

– Löysimme Ohjelmistoja.fi:n kanssa toisemme luontevasti, sillä molempien toiminnan ytimessä on sama ajatus: tehdä ihmisten elämästä helpompaa, Haataja kertoo.

Kumppanuus keskittyy parhaan CRM-ratkaisun tarjoamiseen kaikenkokoisille asiakasyrityksille ohjaamalla heidät optimaalisimman ratkaisun ääreen: Ohjelmistoja.fi:n tarjoama Pipedrive sopii erityisen hyvin pk-yrityksille, kun taas Bofor pystyy palvelemaan tehokkaasti suuria yrityksiä ja tarjoamaan konsultointia isoihin bisnesprosesseihin liittyen.  

– Microsoftilta löytyvät isoja yrityksiä hyödyttävät pitkälle mietityt prosessit, jotka voidaan mukauttaa suurenkin asiakaskunnan hallintaan. Pipedrive puolestaan on hyvä CRM-ratkaisu pienemmille yrityksille, joten ohjaamme heidät luottavaisin mielin Ohjelmistoja.fi:n puoleen. 

– Näin kaikki voittavat: Bofor, Ohjelmistoja.fi, ja ennen kaikkea molempien asiakkaat. 

Haataja on erittäin tyytyväinen kumppanuuteen Ohjelmistoja.fi:n kanssa.

– Heidän kanssaan on helppo tehdä duunia. Ohjelmistoja.fi:n tekemisessä on ketterä kasvuyritysasenne, minkä ansiosta yhteistyö sujuu sukkelasti.

Apua ohjelmistojen valintaan, hankintaan ja käyttöönottoon

Autamme sinua valitsemaan ja ottamaan käyttöön yrityksellenne sopivimmat ohjelmistot