Millaista on toimitusjohtajan työ pk-yrityksessä? Miten selviytyä siitä menestyksekkäästi? Millaiset SaaS-ohjelmistot tukevat liiketoimintajohtamista parhaiten? Louhi Net Oy:n toimitusjohtaja Mikael Kääriäinen vastaa näihin kysymyksiin, ja tarjoaa lisäksi vinkkejä uusille toimitusjohtajille sekä pestistä haaveileville.

Kääriäinen jakaa heti aluksi arvokkaan neuvon, joka koskettaa kaikkia toimitusjohtajista tiiminjäseniin: anna positiivista palautetta mahdollisimman usein, mieluiten päivittäin.

Negatiivista palautetta taas ei pitäisi milloinkaan antaa kahdesti peräkkäin. Mikäli palautetta saa vain jonkin mennessä pieleen, työntekijä menettää näkökulman siihen, mitä häneltä odotetaan.

Toimitusjohtajan työ ei ole vain yksinäistä puurtamista

Kääriäinen aloitti uransa Louhella jo vuonna 2009, siirtyi operatiiviseen johtoon 2016 ja yleni toimitusjohtajaksi huhtikuussa 2017. Pitkään talossa viihtyneenä Kääriäisellä oli hyvä käsitys toimitusjohtajan tehtävistä henkilöstömäärältään pienessä yrityksessä, joten suuria yllätyksiä uusi toimenkuva ei tuonut tulleessaan.

Toimitusjohtajakaan ei ole yksinäinen susi, vaan suoriutuakseen työstään menestyksekkäästi hän tarvitsee ympärilleen ihmisiä: hyvän tiimin ja henkilöstön, hallituksen, mentorin sekä kumppaniyrityksiä. Vaikka toimitusjohtaja toimii hallituksen ja henkilöstön välissä, Kääriäinen painottaa vastakkainasettelun olevan turhaa. Sen sijaan pitää pyrkiä siihen, että kaikki tukevat toisiaan.

– Samassa veneessä tässä kaikki ovat, Kääriäinen toteaa.

Palkitsevinta työssä on Kääriäisen mielestä konkreettisen tuloksen näkeminen omasta sekä tiimin työstä esimerkiksi asiakastyytyväisyyden parantumisena. Myös uuden hyvän tuotteen tarjoaminen sekä kohoavat myyntiluvut tekevät kovasta työstä vaivan arvoista.

Työtä helpottavat SaaS-palvelut

Toimitusjohtajan tehtävään kuuluu paljon vastuuta, eikä oppiminen lopu koskaan. Laajojen vastuualueiden seurauksena haastavinta on asioiden priorisointi, sekä kokonaisuuksien ja resurssien hallinta – oli kyse sitten budjetista, henkilöstöstä tai oman työ- ja vapaa-ajan tasapainottamisesta. Näiden haasteiden selättämiseen on onneksi olemassa muitakin työkaluja kuin kynä ja paperi, tai jo historiaan jäävät Excel-taulukot.

Arvokkaimpia ovat erilaiset BI-ohjelmistot (Business Intelligence) ja muut datan visualisointityökalut, jotka keräävät sekä analysoivat dataa ja esittävät sen graafisessa muodossa. Tämän avulla pystyy helposti arviomaan, missä yritys menee ja missä voidaan parantaa. Esimerkiksi Geckoboard sekä Netvisor tarjoavat tällaisia työkaluja.

– Numeroista pääseminen grafiikkaan on suurin haaste, ja hyviä valmiita BI-ratkaisuja on vaikea löytää pk-sektorille, Kääriäinen kertoo.

– Taulukot eivät vielä jalostu tiedoksi, vaan toiminnan hahmottamisessa ja tehostamisessa avainasemassa on tiedon visualisointi.

Muita erityisen hyödyllisiä ohjelmistoja toimitusjohtajan näkökulmasta ovat Kääriäisen mielestä tehtävien hallintaa helpottavat ohjelmistot, joista maininnan ansaitsevat Todoist ja Microsoft To-Do, sekä erilaiset viestintätyökalut, kuten Slack ja GSuite.

Vinkit nykyisille ja tuleville toimitusjohtajille

Mikäli haaveilet toimitusjohtajan pestistä tulevaisuudessa, tuo se esille. Osoita kiinnostusta liiketoimintaan ja sen kehittämiseen, sekä esitä ideoitasi ja näkökulmiasi. Tämä vaatii rohkeutta ja itseluottamusta, mutta näin jäät mieleen. Kerro avoimesti lähimmälle pomollesi, että olet kiinnostunut johtamistehtävistä. Usein on myös yrityksen omien etujen mukaista etsiä johtohenkilöitä yrityksen sisältä.

Hiljattain aloittaneille toimitusjohtajille Kääriäinen tarjoaa kaksi pääneuvoa. Ensinnäkin, pidä huolta, että sinulla on mentori, joka tukee sinua työssäsi ja jonka puoleen voit kääntyä kysymysten kanssa. Toiseksi, etenkin jos nouset tehtävään yrityksen sisällä, työntekoon liittyvä asennemuutosremontti voi olla paikallaan:

– Uskalla päästää kädet irti operatiivisesta toiminnasta ja luota henkilöstön osaamiseen – he kyllä osaavat hommansa, Kääriäinen päättää.

Apua ohjelmistojen valintaan, hankintaan ja käyttöönottoon

Autamme sinua valitsemaan ja ottamaan käyttöön yrityksellenne sopivimmat ohjelmistot