Microsoft Azure

Microsoft Azure on Microsoftin pilvipalvelu. Azurea voidaan käyttää SaaS:in lisäksi niin kutsuttuna IaaS:ina eli infrastructure-as-a-service (“infrastruktuurina palveluna”) ja PaaS:ina eli platform-as-a-service (“alusta palveluna”). Azure mahdollistaa yritysten datan ylläpidon pilvipalvelussa. Myös Microsoft Dynamics on Azuren alustalla.

Azurea käytetään muun muassa koneoppimiseen ja massadatan analysointiin.

Azure Active Directory (nykyinen Entra ID) on identiteettienhallintaohjelmisto, jonka avulla voidaan hallita työntekijöiden tunnuksia ja pääsyä yritysten eri ohjelmistoihin, kuten vaikkapa Microsoft 365:een tai Microsoft Dynamicsiin.