Hyvä ja tehokas yritysstrategia on jokaisen yrityksen strategiatyön keskeinen tavoite.  

Onko yrityksen suunta hukassa? Kaipaako johtaminen selkeyttä? Puuttuuko johtoryhmän toiminnasta kristallinkirkas suunnitelma? Koostuvatko tavoitteet hienoista sanoista ja kauniista ajatuksista, jotka eivät muutu teoiksi? Hyvä ja tehokas yritysstrategia on jokaisen yrityksen strategiatyön keskeinen tavoite.  LATO Oy:n myyntijohtaja Teemu Möykkylä tarjoaa ratkaisuja näihin haasteisiin myös pienille ja keskisuurille yrityksille.

Möykkylän ensisijainen neuvo yritysjohtajille hektiseen arkeen on pysähtyä arvioimaan yrityksen liiketoimintastrategiaa. Strategiassa kirjataan ylös selkeät tavoitteet, joiden toteutusta tarkastellaan säännöllisesti: missä on onnistuttu, mitä pitää tehdä seuraavaksi ja mitä pitää muuttaa. Onnistunut strategia tehostaa yrityksen toimintaa ja kasvua

Helpommin sanottu kuin tehty? Ei suinkaan.

Hyvä ja tehokas yritysstrategia auttaa saavuttamaan tavoitteet

Yksi pk-yrityksen johtamisen suurimmista haasteista on resurssipula: kun toimitusjohtaja on tiiviisti kiinni yrityksen jokapäiväisessä pyörittämisessä, on haastavaa löytää aikaa suuremman kuvan tarkkaan hahmottamiseen ja strategian suunnitteluun. Vaarana on jumittua oravanpyörään vailla päämäärää. Selkeä ja hyvä yritysstrategia on kuitenkin elintärkeä osa liiketoimintaa, vaikka se muiden kiireiden painaessa päällä saattaa tuntua triviaalilta.

– Visio on vastaus kysymykseen ” mikä yritys haluaa olla isona? ” ja strategia kertoo, mitä halutaan tehdä tämän vision toteuttamiseksi, Möykkylä selittää. Jos yritys ei pyri mihinkään, miksi se on edes olemassa?

Hyvää liiektoimintastrategiaa laadittaessa päätavoitteiden määrä on syytä rajata toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi. Möykkylä suosittelee, että noin kahdenkymmenen henkilön yritys asettaa 3 – 6 päätavoitetta, jotka pilkotaan eri osa-alueiden tiimeille tavoitteiksi ja toimintasuunnitelmiksi.

Johtoryhmä toteuttaa yritysstrategiaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa

Kun toimitusjohtaja ei yksin ehdi syventyä yritysstrategian laatimisen saloihin, kuvaan astuu johtoryhmä. Johtoryhmä keskittyy yksityiskohtien sijaan toiminnan suuriin linjoihin: strategian valvomiseen, kehityksen seuraamiseen, sekä haasteiden ennaltaehkäisevään tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Saumatonta yhteistyötä tekevä johtoryhmä on kullanarvoinen osa yritystä.

Möykkylä neuvoo, miten johtoryhmä toimii mahdollisimman tehokkaasti:

– Johtoryhmässä jokaisella pitää olla selkeä käsitys sekä omasta vastuualueesta että strategian kokonaiskuvasta. Tätä edesauttaa se, että kaikki sovitut tehtävät ja tavoitteet kirjataan ylös.

Yritysstrategia ei kuitenkaan saa jäädä vain epämääräiseksi listaksi, vaan johtoryhmä kokoontuu arvioimaan sen edistystä säännöllisesti vähintään kerran kuussa ja päivittää sitä tilanteen mukaan. Näin strategian toteutuksesta ja kehittämisestä tulee pian luonteva osa yrityksen johtamista, mikä tehostaa toimintaa ja edesauttaa kasvua.

– Strategian toteuttaminen ei tarvitse erikoisia kikkoja, vaan selkeää toimintaa. Tärkeää on, että sen kehittäminen johtoryhmässä pysyy jatkuvana prosessina,

Möykkylä lisää.

LATO – työkalu liiketoimintastrategian kokonaiskuvan luomiseen ja kehityksen kartoittamiseen

Hyvä ja tehokas strategia jalkautuu LATOn avulla.

LATO toimi web-selaimella ja puhelimella.

Möykkylä kuvailee LATO-työkalua ” strategiamyllyksi ”: se dokumentoi strategian konkreettisiksi tavoitteiksi, esittää riippuvuussuhteet visuaalisesti, ja auttaa seuraamaan kehitystä reaaliaikaisesti. LATOn avulla jokainen pystyy seuraamaan ja päivittämään omia henkilökohtaisia tavoitteitaan ja tarvittavia toimenpiteitä. Ohjelma kulkee helposti mukana myös mobiiliversiona. Mobiilikäytön lisäksi LATOn suurimpia etuja ovat helppokäyttöisyys sekä saman ohjelmaversion löytyminen jokaiselta käyttäjältä.

Tulevaisuudessa Möykkylä arvioi yritysjohtamisen työkalujen painottuvan juuri seurattavuuteen mobiilisovelluksissa, sekä jokaiseen tehtäväalueeseen kohdistettuihin täsmätyökaluihin. Raskaiden IT-ohjelmien aika on ohi. LATO edustaa tätä visiota: se on käyttäjäystävällinen, mukana kulkeva työkalu strategian etenemisen seurantaan.

Haluatko testata tai tilata LATO-ohjelmiston yrityksesi liiketoimitastrategian toteutukseen avuksi?

LATOn ja muita johtamisen ohjelmistoja saat Ohjelmistoja.fi -verkkokaupasta. Jos haluat kokeilla tai pyytää tarjouksen niin ole yhteydessä neuvontapalveluumme neuvonta@ohjelmistoja.fi

Kiinnostuitko ohjelmistojen keskittämisestä?