Freshdesk on pilvipohjainen ratkaisu asiakaspalveluun. Ohjelmisto on suunniteltu lisäämään ja helpottamaan asiakaspalvelutiimin yhteistyötä sekä kehittämään ja nopeuttamaan viestintää asiakkaille. Luotamme itse Freshdeskiin ja olemme käytännössä kokeneet sen tarjoamat hyödyt yritykselle, joka käsittelee palvelu- tai tukipyyntöjä säännöllisesti. Näitä etuja avaa tässä artikkelissa asiakaspalvelupäällikkömme Jaakko Mikkola, joka uskoo vahvasti ohjelmiston helpottavan paitsi asiakaspalvelua myös tiimin sisäistä kommunikointia.  

Freshdesk-ohjelmiston etuna asiakaspalvelun ja työntekijöiden näkökulmasta on toimintojen keskittäminen yhteen paikkaan. Ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän asiakkaasta, jolloin kaikki tarvittava tieto löytyy helposti ja palvelupyyntö on myös siirrettävissä toiselle asiakaspalvelijalle ilman erillistä briiffiä. 

“Suosittelen Freshdeskiä oikeastaan mille tahansa yritykselle, jos palvelupyyntöjä tulee yhtään enempää. En voi kuvitella, että tukipyyntöjä ja muuta asiakaskommunikointia pystyisi hallinnoimaan ilman tikettiohjelmaa, johon keskustelut myös tallentuvat ja niihin on helppo palata”, asiakaspalvelupäällikkömme Jaakko Mikkola summaa ja jatkaa:

“Se että kaikki kommunikointi asiakaspalvelun ympärillä tapahtuu yhdessä paikkaa on asiakaspalvelutiimille erittäin arvokasta jo ihan työviihtyvyyttä ajatellen. Työkalujen suuri määrä voi aiheuttaa työntekijöille ylimääräistä stressiä ja tietynlaista infoähkyä. On aina etu, että monta toimintoa voi keskittää yhteen paikkaan”.

Kaikki yhdellä näkymällä

Käyttäjän kannalta Freshdesk on helppo. Jaakko kokee itse, että ohjelman opettelu oli hänelle sujuvaa ja koulutusvaihe on vaivaton myös perehdyttäjän näkökulmasta, kun vaan ohjeistus tiimin sisällä on selkeä. Heti käyttöönoton yhteydessä ohjelmistoon saa asennettua tarvittavat valmisviestipohjat ja asetukset, jotka nopeuttavat päivittäistä työtä entisestään. Palvelupyynnöt pysyvät ohjelmistossa hyvin järjestyksessä ja ne on luokiteltu selkeästi ratkaisemattomiin ja käsiteltyihin visuaalisesti selkeässä näkymässä. 

“Freshdesk ei vaadi käyttäjältä paljon, mutta ohjelmisto tarjoaa merkittävät edut, jotka näkyvät niin asiakastyytyväisyytenä kuin asiakaspalvelun työn ja kommunikoinnin helpottumisena. Olen itse tiiminvetäjä, ja näen Freshdeskin myös hyvänä johtamisen työkaluna, sillä saan yhdelle näkymälle avainluvut, kuten tikettien määrät ja käsittelyajat”, Jaakko kertoo. 

Johtamisen näkökulmasta Freshdesk on tärkeä palikka myös oman ohjelmistoja.fi:n palvelumme jatkuvaa kehitystä ajatellen. Ohjelmiston data havannoi selkeästi, mitä asiakasrajapinnassa ja asiakaspalvelutiimissä tapahtuu. Avainlukujen kautta palvelua voi kehittää, kun kehitysehdotukset ja ennusteet voi pohjata ohjelmistosta helposti saatavaan dataan. 

Tietoturvasta ei ole varaa tinkiä

Tietoturva on tai ainakin tulisi olla jokaisen yrityksen prioriteettilistalla. Asiakastietoja ei saisi päästä vääriin käsiin ja pahimmillaan tietovuodot tulevat kalliiksi. Yrityksen on turvattava järjestelmien riittävä suojaus tietoturvavaatimukset huomioiden. Sähköpostilaatikot eivät ole oikea paikka säilyttää ja arkistoida asiakastietoja monestakaan syystä. 

Freshdesk on varustettu usealla tietoturvallisuuden huomioivalla ominaisuudella kuten hyvällä käyttäjähallinnalla ja IP- ja verkostorajoituksilla. Käyttöönoton yhteydessä autamme asiakkaamme alkuun ohjelmiston kanssa, jolloin tiimiin saadaan oppi ohjelmiston oikeaoppisesta, tietoturvallisesta käytöstä. 

Kiinnostuitko ohjelmistojen keskittämisestä?

Uutiskirjeen tilaajana pysyt kärryillä ohjelmistojen kehityksestä ja näet ensimmäisenä mielenkiintoiset uutiset.